Vitaal Platteland

Noordwest-Overijssel

Noordwest-Overijssel

De kop van Overijssel is uniek. Hier ligt het grootste veenmoeras van Noordwest-Europa met de grootste toeristische trekker van ruraal Nederland: Giethoorn. De IJsseldelta is Nederland in het klein: een laaggelegen delta waarin veen, klei en zand het landschap en grondgebruik bepalen tussen oude rivierarmen, hooggelegen stuwwallen en keileembulten. Met een bijzondere verwevenheid van landbouw, natuur, bodem, cultuur en recreatieve infrastructuur.

In het gebied liggen daarom onder andere het Nationaal Park Wieden-Weerribben, de Uiterwaarden Zwarte Water en de Vecht. Onder de rook van steden als Zwolle, Kampen en Steenwijk, met historische plaatsen als Hasselt, Staphorst en Blokzijl. Het is een levend landschap waar mensen wonen en werken, recreanten op af komen en de rietcultuur nog leeft. Diverse organisaties en een groot aantal inwoners neemt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan dit economisch, sociaal en landschappelijk vitale gebied.

De opgave

Noordwest-Overijssel staat voor de volgende vier hoofdopgaven:

Met toenemende urgentie vanwege klimaatverandering richten we ons op de volgende vier hoofdopgaven:

 • Emissies van milieubelastende stoffen moeten zover terug dat ze andere functies niet beperken.
 • We moeten grote ruimteclaims inpassen die voortkomen uit de klimaat-, landbouw-, voedsel- en energietransitie.
 • Behoud en ontwikkeling van waardevolle natuur en landschappen, materieel en immaterieel erfgoed, beleefbare historie en het bijbehorende toeristische product.
 • We moeten zorgvuldig omgaan met grondstoffen en productiefactoren, zoals onze bodem.

De partners in Noordwest-Overijssel

 • Provincie Overijssel
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Staphorst
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta

De ambitie

Komend jaar schetsen we samen met onze partners een gedeeld toekomstperspectief. Zodat helder is voor bewoners, gebruikers en overheden waar we ons op richten. Dit perspectief zal de agenda de komende jaren steeds meer bepalen. Vier ambities zijn hierbij leidend:

 • De agro- en foodketen zetten stappen in de transitie naar verduurzaming en dat vraagt de komende jaren om keuzes van ondernemers en overheden.
 • Om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden moet onze uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van fossiele brandstoffen fors omlaag. De productie van duurzame energie moeten we opvoeren en de ruimte duurzaam inrichten.
 • Na decennia van neergang verbetert de natuurkwaliteit weer. Maar met boerenlandsvogels en insecten gaat het nog steeds slecht. Fragiel herstel vraagt om continuïteit en klimaatverandering stemt tot nadenken.
 • De regio heeft een goede naam bij binnen- en buitenlandse toeristen, maar dreigt plaatselijk over te lopen van bezoekers.

Blog – Laten we beginnen!

Wethouder Tiny Bijl van gemeente Steenwijkerland, blogt over de resultaten van een onderzoek dat haar gemeente deed onder 120 agrariërs. Wat leeft er? En hoe kan integraal bestuur hier oplossingen aanreiken?

Lees verder

‘Bespreekbaar maken wat onbespreekbaar lijkt’ – online werksessie toont behoefte aan verdieping

‘Het IBP-proces verloopt goed. Lastig zijn onder andere de verschillen in rolverdeling en sturing’, zo vatte Hero Klinker de problematiek in Noordwest-Overijssel samen. Hij was een van de sprekers tijdens de online IBP VP-werksessie voor veenweidegebieden, op 6 mei 2020.
Lees verder
Meer berichten