Zuidwestelijke delta

Zuidwestelijke delta

Zuidwestelijke delta

De Zuidwestelijke Delta is een aantrekkelijk, gevarieerd en historisch rijk gebied met een aantal majeure opgaven voor een vitaal platteland (o.a. verduurzaming landbouw, (be)leefbaarheid, voldoende en goed water), waarbij de bestuurlijke grenzen soms in de weg zitten.

De Ambitie

 • De ZW Delta als internationaal toonbeeld van een volhoudbare, hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector en voedselketen. 
 • De ZW Delta als uniek natuur- en recreatiegebied. 
 • Interbestuurlijke én grensontkennende samenwerking om als gezamenlijke partners veel meer kracht te maken en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit gebied voor het voetlicht te brengen.

De aanpak

Drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland), Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland hebben samen met ministerie van LNV én met input van een groot aantal actieve stakeholders in het gebied een Gebiedsplan opgesteld. Eind 2020 is gestart met de uitvoering van het Gebiedsplan. Het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is bestuurlijk ondergebracht bij het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.

Het Gebiedsplan richt zich op het stimuleren van organisatie en samenwerking in projecten die zijn verzameld in drie broedplaatsen:

 1. Volhoudbare landbouw
  • Routekaart volhoudbare landbouw Zuidwestelijke Delta 2040
  • Gebiedspilot biodiversiteitsmonitor en belonen voor prestaties
  • Gebiedspilot agro-ecologisch, gewasdiverse teeltsystemen: strokenteelt
  • Gebiedsnetwerk en pilots voor een biodivers agrarisch landschap in de Zuidwestelijke Delta
 2. Zoet water
  • Broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland met fieldlabs, investeringsvouchers, taskforce governance, zoetwateracademie, bodem- en watercoaches, opschalen van pilots opslag zoetwater. Meer informatie over de broedplaats Schouwen-Duiveland is te vinden op: livinglabschouwen-duiveland.nl
  • Overige projecten in oriëntatiefase
 3. Genieten en Beleven in de Delta
  • NL Delta samenwerking
  • Geopark Schelde Delta
  • Deltajaar 2021
  • Delta Innovation days
  • Projecten voor vergroten van de beleefbaarheid

De partners

In de projecten werken we samen met een groot aantal regionale betrokkenen uit agrarische sector, bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs.

Zuidwestelijke Delta start met uitvoering gebiedsplan

Het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is van start met de uitvoering van het Gebiedsplan “Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta’’.

Lees verder

LNV-verbinder Marijke Andela-Jaarsma over grenzeloos samenwerken aan een toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

‘In het Gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta staan veel kansrijke projecten benoemd,’ aldus LNV-verbinder Marijke Andela-Jaarsma in een recent artikel in de nieuwsbrief van de Zuidwestelijke Delta. Naast het IBP VP-proces in de Zuidwestelijke Delta, licht Andela ook de broedplaats Zoet water nader toe.

Lees verder

Werkbezoek WUR aan Zuidwestelijke Delta over omgang met droogte

Hoe gaat IBP VP-gebied Zuidwestelijke Delta om met droogte en verzilting? Dat was de kernvraag tijdens een werkbezoek aan dit gebied op 31 juli, door onderzoekers van Wageningen University & Research. Organisator was Living Lab Schouwen-Duiveland.

Lees verder

Tips voor verkrijgen experimenteerruimte bij online werksessie ‘Verduurzaming Landbouw’

Leer van andere gebieden, werk aan vertrouwen en onderbouw je pilot

Meer dan de helft van alle vraagstukken in IBP VP-gebieden gaat over wetgeving en experimenteerruimte. Welke randvoorwaarden zijn van belang om ruimte voor het experiment te creëren, en hoe beweeg je van praten naar uitvoering? Leer van oplossingen die in andere gebieden al in de maak zijn, bouw aan vertrouwen en zorg voor een wetenschappelijk onderbouwde pilot, zo luidden enkele van de adviezen, tijdens de IBP VP online werksessie ‘Verduurzaming landbouw’ op 4 juni 2020.

Lees verder

Als landbouwer bereik je in je eentje helemaal niks

Samenwerken in de coronacrisis: inZoomsessie Zuidwestelijke Delta

“Ik zit in een hele steile leercurve.” Net als de overige deelnemers aan de 1e online inzoomsessie voor IBP Vitaal Platteland, is Peter van Veelen (adviseur Buro Waterfront) positief over de samenwerking. Peter adviseert de gemeente in het samenwerkingsproces voor de Delta-broedplaats Zoetwater van Schouwen-Duiveland. Een project dat deel uitmaakt van het gebiedsplan van IBP VP-gebied de Zuidwestelijke Delta.

Lees verder

Blog: Luctor… et emergo!

Het opstellen van een gebiedsplan is soms een worsteling, maar je komt altijd weer boven. Zo ook de diverse gebiedspartners in het IBP VP-gebied Zuidwestelijke Delta. Hoe kwam hun programma tot stand en wat hebben zij tot nu toe bereikt? Marijke Andela, één van de verbinders bij LNV, blogt over haar ervaringen.

Lees verder

Uitgebreid verslag werkplaats Werken als één overheid nu online

 

Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta is er weer een hoop kennis en ervaring gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.

Lees verder

Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta

‘Werken als één overheid’ is één van de kernen van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland; tegelijkertijd is het voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. De derde Werkplaatsbijeenkomst focuste daarom op dit onderwerp, de huidige stand van zaken én kansen in de toekomst. De locatie dit keer: de Zuidwestelijke Delta, het enige IBP VP-gebied waar drie provincies samenwerken met elkaar, met andere overheden en met partijen in de samenleving.

Lees verder

Meer berichten