Vitaal Platteland

Zuidwestelijke delta

Zuidwestelijke delta

De Zuidwestelijke Delta is een aantrekkelijk, gevarieerd en historisch rijk gebied met een aantal majeure opgaven voor een vitaal platteland (o.a. verduurzaming landbouw, (be)leefbaarheid, voldoende en goed water), waarbij de bestuurlijke grenzen soms in de weg zitten. 

De aanpak

Op initiatief van de 3 provincies (ZH, NB en ZE), met hulp van het ministerie van LNV én met input van een groot aantal actieve stakeholders in het gebied, is de afgelopen maanden onder hoog tempo een gebiedsplan opgesteld. 

Het plan richt zich op het stimuleren van organisatie en samenwerking en omvat een dynamische samenwerkingsagenda, waarin kansrijke projecten zijn verzameld in een viertal broedplaatsen: 1) Groene Cirkels; 2) Zoetwater; 3) Biodiverse en vitale landbouw; 4) Genieten en beleven van de Delta. 

Broedplaatsen bestaan uit projecten en initiatieven, waar veel energie zit, die heel actueel zijn en die door samenwerken, input van kennis en onderzoek, experimenteerruimte of geld de innovatiekracht in de Delta kunnen versterken. De broedplaatsen dienen als start van een dynamisch proces, waarin de partners experimenteren met samenwerken tussen diverse disciplines, netwerkvitaliteit en 

realisatiekracht vergroten en een beweging stimuleren die bijdraagt aan de ontwikkeling van een vitaal platteland in de ZW Delta. 

De partners

 • Brabants Landschap
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Gemeente Hoeksche Waard
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Gemeente Steenbergen
 • HAS hogeschool Zuidwestelijke Delta
 • Natuurmonumenten
 • NLDelta
 • Regio West-Brabant
 • Rewin
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland
 • Waterpoort
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Scheldestromen

De ambitie

 • De ZW Delta als internationaal toonbeeld van een volhoudbare, hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector en voedselketen. 
 • De ZW Delta als uniek natuur- en recreatiegebied. 
 • Interbestuurlijke én grensontkennende samenwerking om als gezamenlijke partners veel meer kracht te maken en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit gebied voor het voetlicht te brengen.

Tips voor verkrijgen experimenteerruimte bij online werksessie ‘Verduurzaming Landbouw’

Leer van andere gebieden, werk aan vertrouwen en onderbouw je pilot

Meer dan de helft van alle vraagstukken in IBP VP-gebieden gaat over wetgeving en experimenteerruimte. Welke randvoorwaarden zijn van belang om ruimte voor het experiment te creëren, en hoe beweeg je van praten naar uitvoering? Leer van oplossingen die in andere gebieden al in de maak zijn, bouw aan vertrouwen en zorg voor een wetenschappelijk onderbouwde pilot, zo luidden enkele van de adviezen, tijdens de IBP VP online werksessie ‘Verduurzaming landbouw’ op 4 juni 2020.

Lees verder

Als landbouwer bereik je in je eentje helemaal niks

Samenwerken in de coronacrisis: inZoomsessie Zuidwestelijke Delta
“Ik zit in een hele steile leercurve.” Net als de overige deelnemers aan de 1e online inzoomsessie voor IBP Vitaal Platteland, is Peter van Veelen (adviseur Buro Waterfront) positief over de samenwerking. Peter adviseert de gemeente in het samenwerkingsproces voor de Delta-broedplaats Zoetwater van Schouwen-Duiveland. Een project dat deel uitmaakt van het gebiedsplan van IBP VP-gebied de Zuidwestelijke Delta.
Lees verder

Blog: Luctor… et emergo!

Het opstellen van een gebiedsplan is soms een worsteling, maar je komt altijd weer boven. Zo ook de diverse gebiedspartners in het IBP VP-gebied Zuidwestelijke Delta. Hoe kwam hun programma tot stand en wat hebben zij tot nu toe bereikt? Marijke Andela, één van de verbinders bij LNV, blogt over haar ervaringen.
Lees verder

Uitgebreid verslag werkplaats Werken als één overheid nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta is er weer een hoop kennis en ervaring gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta

‘Werken als één overheid’ is één van de kernen van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland; tegelijkertijd is het voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. De derde Werkplaatsbijeenkomst focuste daarom op dit onderwerp, de huidige stand van zaken én kansen in de toekomst. De locatie dit keer: de Zuidwestelijke Delta, het enige IBP VP-gebied waar drie provincies samenwerken met elkaar, met andere overheden en met partijen in de samenleving.
Lees verder
Meer berichten