“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen overheden in het landelijk gebied?” Die vraag staat centraal in de Werkplaats Vitaal Platteland: een Community of Practice met betrokkenen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Op 5 februari 2019 klonk in Hengelo (Gelderland) het startschot.

Vanuit het hele land kwamen ruim 40 mensen naar proefboerderij de Marke in Hengelo Gld. De centrale vraag voor deze dag was: “Hoe starten we de samenwerking op?” Veel gebieden zitten immers volop in de opstartfase van interbestuurlijke samenwerking. Deelnemende overheden zochten samen naar handvatten om het gebiedsproces op een goede manier vorm te geven.

‘Samenwerken vraagt om een open en nieuwsgierige houding en het verder kijken dan de eigen kaders’ – Albert Vermue, algemeen directeur Unie van Waterschappen en deelnemer aan de kick-off

Deze Kick-off ging ook over de Werkplaats zelf. Wat willen deelnemers bereiken, hoe ziet de gespreksagenda van 2019 er uit en wat kan het programma IBP VP naast de Werkplaatsbijeenkomsten nog meer voor de gebieden betekenen?

Wil je meer weten over de bijeenkomst? Download hier een uitgebreid verslag van de werkplaats als pdf.