Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag van de online werkplaats van 18 juni in de Vitaal Platteland-community.Het interbestuurlijk samenwerken met diverse bestuurslagen krijgt gestaag vorm. Tegelijkertijd zijn alle gebieden zoekende: hoe maak je de slag naar een economisch gezonde, werkbare praktijk? Dat was een van de vragen tijdens de drukbezochte online IBP VP-werkplaats op 18 juni 2020, met als gastheer Twente. In een diverse deelsessies was onder andere aandacht voor bemesting, kringlooplandbouw, aanpak van droogte en al ontwerpend gebiedsvisies maken.

Het verslag bevat samenvattingen en links van alle presentaties. Download hier het verslag als pdf.