Heb je 24 september al in jouw agenda staan en deze datum doorgegeven aan jouw bestuurlijke collega’s? Op deze datum organiseren we de volgende online Werkplaats Vitaal Platteland. Centrale vraag: hoe komen we van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk samenwerken?

Alle IBP-VP gebieden werken inmiddels hard aan uitvoering van de opgestelde plannen. Daarbij staat de ambitie ‘samen te werken als één overheid’ nog altijd fier overeind. De onderlinge overheden zitten inmiddels bij elkaar aan tafel, vaak ook met vele andere partners en er vindt steeds meer afstemming plaats. Dat is een grote winst en zo worden hele goede stappen gezet.

Maar afstemmen is nog wat anders dan samenwerken. Samenwerken gaat een paar stappen verder. Bij echt samenwerken ligt een gedeelde visie en gezamenlijke aanpak voor de hand. Maar hoe ziet dat eruit? Hebben we dan nogal onze eigen programma’s? Rollen we dan nog onze vele eigen plannen uit over een erf? Hoe zien we die samenwerking voor ons? Kortom, hoe komen we nóg verder dan waar we nu al staan en wat is daarvoor nodig?

Speciale werkplaats, mét managers en leidinggevenden
Deze online werkplaats is een belangrijke mijlpaal in het IBP-VP traject. We hebben al veel bereikt. Maar het échte werk begint pas. En daar hebben we ook managers voor nodig. Leidinggevenden. Mensen met die de ‘werkers’ in de gebieden aansturen en vooral ook strategisch richting geven aan de processen in het landelijk gebied. Daarom is deze werkplaats een special en nodigen we ook managers en leidinggevenden uit voor deelname. Hoe kunnen zij ons helpen in de zoektocht naar interbestuurlijk samenwerken aan het vitaal platteland?

VOORLOPIG PROGRAMMA (definitief programma volgt eind augustus)

10.00   Opening

10.15   Sessies ronde 1

Het boerenerf centraal
Als we alle (rijks)beleid dat op het boerenerf landt op één hoop vegen, wat treffen we dan aan? Wat speelt daar allemaal? En andersom: hoe afhankelijk is het beleid van de ontwikkelingen op zo’n erf? Hoe kunnen we de grote hoeveelheid programma’s, projecten, beleid en regels stroomlijnen? Een workshop vooral voor departementen van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Met maatschappelijke organisaties ter reflectie.

Van gebiedsgericht experiment of pilot naar generiek beleid
Een pilot of tijdelijk experiment is vrij eenvoudig als uitzondering te organiseren. Het betreft een tijdelijke (project)organisatie, buiten onze normale werkwijzen. Maar, hoe brengen we dat bínnen het normale werk? Hoe komen we van individuele projecten of pilots naar generieke aanpakken? Hoe krijg je de goede resultaten opgeschaald, de succesvolle praktijken in de structuren? En, alvast verder denkend: hoe krijgen we de IBP-werkwijze mainstream? Deze deelsessie vullen we in met diverse voorbeelden van bestuurlijke modellen en samenwerkingsvormen in uiteenlopende IBP VP-gebieden.

Verdienen aan diensten, KPI als model?
De conclusie dat boeren voor hun ‘maatschappelijke’ diensten zouden moeten worden gecompenseerd, is inmiddels gemeengoed. Betalen omdat je wilt dat ze er extra moeite voor doen. Betaling kan geschieden door overheid, maar ook door consument, bank, of bijvoorbeeld een zuivelcoöperatie. Tot nu toe vertaalt zich dat in verschillende (ideeën voor) vergoedingen, variërend van vergroening GLB, biodiversiteitsmonitor, banken die hypotheek aanpassen. Echter, dit leidt tot vele ‘snippertjes’ van compensatie die net geen zoden aan de dijk zetten. Niet voldoende voor boeren om uit hun huidige structuren te stappen en hun bedrijfsvoering totaal om te gooien. Bovendien zijn veel van de geldstromen heel onbetrouwbaar. Wanneer gaan boeren dan wél om? Wat voor financiering hebben ze nodig? Wat voor soorten betalingen kun je dan doen? Wat kunnen we doen, wetende van de vele voorbeelden en initiatieven die werken aan (delen van deze) vergoeding?

11.30   Pauze
12.00   Lunch/plenair

Met diverse sprekers en interactie en een korte toelichting op onderzoek van de WUR. De universiteit heeft op basis van alle projectplannen een scan gedaan van de onderzoeksbehoefte. Plan is nu dat WUR concreet 3 gebieden gaat ondersteunen (uitbouwend naar 5) om te checken welke onderzoeksbehoefte er is en vervolgens alle kennis over die vragen daar voor bij elkaar te schrapen en beschikbaar/toepasbaar te maken voor die gebieden. Elke werkplaats is een verzamelpunt: wat ziet WUR tot nu toe en wat kunnen we delen met de rest van de gebieden? En hoe helpt het de gebieden vooruit?

13.00   Pauze
13.30   Sessies ronde 2

Kringlooplandbouw/natuurinclusief
Tijdens de vorige werkplaats onderzochten we hoe Twente momenteel in verschillende gebieden werkt aan kringlooplandbouw. We constateerden onder andere dat er veel verschillende ideeën bestaan over kringlooplandbouw en ook zijn er verschillende wegen er naartoe. Er lijkt hierbij nog veel licht te zitten tussen de verschillende overheden. Hoe kunnen overheden ervoor zorgen dat zij gezamenlijk meer acteren naar de Visie Kringlooplandbouw, die nu toch wat veel van LNV lijkt te komen?

Gebiedsgericht werken (vormen/aanpakken)
Nadere invulling volgt.

14.45   Pauze
15.00   Café met discussie en ruimte voor slotvragen
15.45   Einde

Als bestuurder betrokken bij IBP VP? Mis deze bijeenkomst dan niet, en meld jou en collega’s waarvoor deze dag interessant is nu aan via ons online aanmeldformulier.