In verschillende IBP VP gebieden wordt concreet gewerkt aan kritische prestatieindicatoren. In een verdiepende sessie op 2 maart 2021 deelden betrokkenen hun ervaringen en gingen samen met Frank Verhoeven van Boerenverstand in op diverse vragen die bij IBP VP gebieden leven.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een belronde gedaan langs verschillende gebieden. Wat opvalt is de grote verscheidenheid aan initiatieven binnen de IBP VP gebieden. Er zijn uiteraard mensen bezig met KPI’s voor melkvee, voor akkerbouw en anderen weer met de samenwerking daartussen. Tevens valt op dat er momenteel nauwelijks structureel uitwisseling of samenwerking plaatsvindt tussen de verschillende locaties waar aan KPI’s wordt gewerkt. Wel is er een informeel netwerk op basis van contacten met experts. Mensen zoals Frank Verhoeven van Boerenverstand, Dorieke Goodijk en Anne van Doorn van WUR zijn bij veel van de initiatieven betrokken. Sterkere samenwerking en afstemming is volgens betrokkenen wenselijk.

Er bleken veel vragen te leven in de diverse gebieden rondomp KPI’s. Deze zijn op 2 maart zoveel mogelijk behandeld. Het leverde een interessante bijeenkomst op, met veel informatie om je eens nader in te verdiepen.

Lees hier het uitgebreide verslag van deze online bijeenkomst, inclusief een aantal links naar zeer bruikbare achtergrondinformatie.