Stel: je denkt iedereen spreekwoordelijk aan boord te hebben, maar in de praktijk blijkt één van de partners een stuk minder betrokken. Die partij is echter wel hard nodig in de samenwerking. Wat doe je dan? Ilana Ifrah wisselde hierover op Overheidvannu.nl van gedachten met collega interbestuurlijk werker Olga van Kalles.

Ilana Ifrah werkt vanuit EZK aan de samenwerking tussen departementen en regio’s, op het thema Regionale Economie. Met een kernteam met collega’s van VNG, IPO en het ministerie van EZK.Olga van Kalles is programmanmanager van IBP-Vitaal Platteland. Ook met een interbestuurlijk team.

De casus
Ilana: ‘In ons IBP-traject lopen verschillende proeftuinen, en in een van die proeftuinen ligt de voortgang al enkele maanden stil. Eén van de partijen heeft een andere partij uit het samenwerkingsverband nodig, maar die lijkt niet echt mee te willen bewegen.’

Lees verder op de site Overheidvannu.nl om te zien hoe Olga’s adviezen luiden.