De zandgrondgebieden willen meer samenwerken en kennisdelen. Daarvoor willen ze een platform creëren. Met zo’n platform willen ze aandacht vragen bij het nieuwe kabinet voor de bijzondere situatie van de zandgronden en de kracht van samenwerking om de grote vraagstukken aan te pakken. Het kan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden zijn.

Door het IBP-VP zijn de vijftienpilotgebieden de afgelopen jaren met elkaar in verbinding gebracht. Met veel uitwisseling van informatie en vooral leren van elkaar. Toen vanuit de IBP-VP organisatie de suggestie kwam om in navolging van de veenweidegebieden ook afstemming te gaan zoeken voor de zandgrondgebieden, werd dat met veel enthousiasme omarmd. Niet voor niets, want er was vrijwel meteen een “klik”: de aanpakken in De Peel, Food Valley, de Achterhoek en Twente kwamen goed met elkaar overeen.

Grond bevechten
Bovendien kennen de zandgronden eenzelfde soort achtergrond en cultuur.  Zandgronden zijn van nature schraal en wil je er wat op verbouwen dan moet je de grond ”bevechten”. En dat is overal op de zandgronden gebeurd: veel samenwerking van buren en met hulp van nieuwe kennis. “Gezamenlijkheid” en “innovatie” zijn sleutelbegrippen op de zandgronden.

Die gezamenlijke achtergrond en cultuur is handig voor de grote opgaven, die nu op het platteland van de zandgronden afkomen. Rolf Oldejans (werkzaam bij de gemeente Enschede en lid van de IBP VP Borgingswerkgroep): “De zandgebieden waar begonnen is met de IBP-aanpak willen graag met elkaar een manier vinden om slim van elkaar gebruik te maken. Elk gebied heeft zelf al veel contacten met agrarische bedrijven en met bewoners(groepen). En er wordt al veel samengewerkt met kennisinstellingen. Door ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen kan al beter ingespeeld worden op de grote opgaven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de vele netwerken die juist bij de zandgronden zijn ontstaan.”

Handiger in samenwerken
“Er is al veel enthousiasme omdat we steeds handiger zijn geworden in het samenwerken en daarvan het nut hebben ervaren. Juist de samenwerking van de verschillende overheden, op basis van gelijkwaardigheid, heeft geleid tot een nieuw besef dat we de grote opgaven aankunnen. Als we maar dezelfde doelen voor ogen hebben. Ook de bestuurders zijn steeds enthousiaster geworden.  Zij zien ook in dat we het samen moeten doen en een blok moeten vormen om met de bewoners en de bedrijven aan de slag te kunnen gaan. Dat is zeker nodig omdat er inmiddels flink wat wantrouwen is over het functioneren van de overheid. Dat vertrouwen kan maar op een manier worden teruggewonnen, namelijk door geloofwaardig over te komen en met burgers en bedrijven aan de slag te gaan voor een toekomstgerichte aanpak, met gevoel voor maatwerk.”

De zandgronden willen dus kennis en ervaringen onderling delen. Die kennisuitwisseling zal binnenkort starten. Daarnaast willen ze met hun bestuurders ook meer aandacht vragen bij het huidige en het toekomstige kabinet voor de bijzondere problematiek bij de zandgronden en de eveneens bijzondere manier hoe zij met het Rijk de grote opgaven aan willen pakken.  “Wij zijn bezig om uit de vier gebieden een groep bestuurders als pleitbezorgers onderling en bij het Rijk. Maar ook om een bestuurlijk platform voor het Rijk te creëren.”

Het idee is om te beginnen met de focus op een aantal thema’s en een kleine groep partijen. Als dat goed loopt, kunnen misschien ook andere thema’s worden opgepakt.

Denk ook mee!
“We willen met de vier overheden interbestuurlijk optrekken en we hopen dat we op die manier elkaar ook bij de les houden, zeker als de gezamenlijke koers na verkiezingen door nieuwe bestuurders ter discussie komt.   Hoe meer bestuurders van zandgronden vervolgens meediscussiëren over de toekomst in onze gebieden, hoe beter. Dus: wil je meer weten over het zand platform? Neem dan contact op met Rolf Oldejans.