Het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is van start met de uitvoering van het Gebiedsplan “Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta’’.

In drie broedplaatsen werken overheden samen met andere partijen in het gebied aan de thema’s: Volhoudbare landbouw, Zoetwater en Genieten en beleven in de Delta.

De ambitie is om met concrete projecten het gebied toekomstbestendig in te richten, met een duurzame landbouw die in balans is met de natuurlijke kwaliteiten van het gebied en beleefbaar voor inwoners en recreanten. Via een samenwerkingsovereenkomst leggen bestuurders van de drie provincies, waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland de samenwerking vast en werken ook met de andere waterschappen, gemeenten en het Rijk samen aan concrete projecten.

Lees meer op de website van de Zuidwestelijke Delta.