Over ibp vitaal platteland

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsspecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. We zijn vanaf het voorjaar van 2018 in vijftien kansrijke gebieden samen aan de slag gegaan. Op 9 december 2021 is het Vitaal Platteland-programma officieel gestopt en is een slotnotitie overhandigd aan de vier opdrachtgevers (lees hier meer).

IBP VP-opgave in beeld
Bekijk de video op Overheidvannu.nl,
waarin programmamanager Olga van Kalles IBP Vitaal Platteland toelicht.