De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen. De unieke hashtag #werkplaatsvitaalplatteland is hierbij het verbindende en herkenbare element.

Werkplaats Samenwerken met maatschappelijke partners: van wetenschap tot boerenverstand

In het Friese laagveengebied Aldeboarn/De Deelen nemen boeren en burgers collectief de handschoen op bij het zoeken naar oplossingen voor de veenweide-
problematiek. Een echte bottom-up aanpak dus, die 28 november centraal stond tijdens de 4e Werkplaats van IBP Vitaal Platteland.

Lees verder

Blog Utrechts-Hollandse veenweiden: Bestuurlijke bijeenkomst met bottom-up als toverwoord

Op 11 september verzamelden zich rond de 60 bestuurders in het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld, midden in het Groene Hart. De bestuurlijke samenstelling was een mooie vertegenwoordig van de vier overheden. Regioreporters Chris van Naarden en Corine van den Berg bloggen over hun indrukken.
Lees verder

Werkgroep Kennis en onderzoek: de juiste kennis op de juiste plek

Het IBP Vitaal Platteland wil problemen integraal aanpakken. Dat vraagt om integrale kennis. De werkgroep Kennis en Onderzoek bekijkt daarom welke kennis nodig is én hoe de juiste kennis op de juiste plek terechtkomt. Kees Breed is kenniscoördinator bij de VNG én lid van deze werkgroep. Ook schreef hij mee aan de publicatie Kennis van en voor gemeenten.
Lees verder

Festival voor Dorpen 2020 in uw gemeente? Stuur een voorstel in!

In juni 2020 staan Nederlandse dorpen een hele dag in de volle bestuurlijke aandacht. In tijdens het Festival voor Dorpen gaan politici, bestuurders en ambtenaren samen aan de slag met plattelandsvraagstukken. Wil je dat dit festival in jouw gemeente plaatsvindt? Schrijf je dan in met een goed voorstel! Dit kan tot 19 december. 

Lees verder

Werkplaats 'Samenwerken met maatschappelijke partners'

Kaasboerderij de Deelen C.V., Warrewei, Tijnje
We nodigen je van harte uit voor de 4e Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland op 28 november. We zijn te gast in de Friese Veenweiden, in het gebied Aldeboarn / De Deelen. Een plek waar een bijzondere samenwerking is ontstaan: een boeren- en burgercollectief nam hier het initiatief om te komen tot oplossingen voor het veenweidevraagstuk. Vanuit verschillende perspectieven en schaalniveaus zoomen we in op deze samenwerking: van de wetenschappelijke blik, naar samenwerken op programma- en gebiedsniveau tot de (boeren)praktijk. Inschrijven kan onderaan deze pagina!

Lees verder

PBL-Symposium 'Kennis met Impact'

PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Bezuidenhoutseweg, Den Haag
Kennis met impact klinkt mooi, maar hoe doen we dat? Wat is daarvan de betekenis voor onderzoek en beleid? Hierover gaat het PBL-symposium Kennis met impact op 26 november 2019.

Lees verder

Uitgebreid verslag werkplaats Werken als één overheid nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta is er weer een hoop kennis en ervaring gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Leestip: Verslag werkconferentie 'De som der delen'

Op 11 september organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een werkconferentie naar aanleiding van de verkenning ‘De som der delen’, over de aanpak van samenvallende opgaven in de regio. Tijdens de laatste Vitaal Platteland-werkplaatsbijeenkomst gaf Rli-adviseur Tim Zwanikken een uitgebreide presentatie van dit rapport. Ook de conferentie leverde veel inzichten op die ook voor het IBP Vitaal Platteland interessant zijn: lees het hele verslag op de website van het Rli (pdf).
Lees verder

Praktijkfestival 'De Omgevingswet in zicht'

De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein, Amersfoort
Op maandagmiddag 18 november 2019 in Amersfoort vindt het Praktijkfestival plaats met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst. Het thema van de dag is: ‘De Omgevingswet in zicht; waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren’.

Lees verder

Nationaal congres bodemdaling

Fort Voordorp – Evenementenlocatie Utrecht, Voordorpsedijk, Groenekan
Op 21 november organiseert het Platform Slappe Bodem een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Het Platform presenteert onder meer haar nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar.

Lees verder

Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta

‘Werken als één overheid’ is één van de kernen van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland; tegelijkertijd is het voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. De derde Werkplaatsbijeenkomst focuste daarom op dit onderwerp, de huidige stand van zaken én kansen in de toekomst. De locatie dit keer: de Zuidwestelijke Delta, het enige IBP VP-gebied waar drie provincies samenwerken met elkaar, met andere overheden en met partijen in de samenleving.
Lees verder

"Allemaal naar het trappenhuis": bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland in acht quotes

“We moeten elkaar nóg meer opzoeken!” Dat was misschien wel de belangrijkste conclusie van de bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland in het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen bekeken het IBP vanuit een bestuurlijk perspectief. Hieronder de belangrijkste (samengevatte) uitspraken van sprekers en andere aanwezigen.
Lees verder

Hiddo Huitzing (PBL): ‘Met lerend evalueren houden we gebieden een spiegel voor’

Lerend evalueren is een belangrijk onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Hiddo Huitzing begeleidt dit traject, samen met zijn collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) én van het VU Athena Instituut. Hij legt uit wat lerend evalueren ís, wat het bijdraagt aan het programma én wat de huidige stand van zaken is.
Lees verder

Save the date: IBP-boost: 'Haal energie uit samenwerken'

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Om te kijken waar we nu staan met het IBP, bent u van harte welkom bij de IBP-boost: Haal energie uit samenwerken.

Lees verder

Maaike Wijngaard en Rolf Oldejans: 'Het IBP is een mooie kans om meters te maken'

Een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dat is het doel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland, een regionale samenwerking van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Maaike Wijngaard (senior beleidsmedewerker Afdeling Gebieden) en Rolf Oldejans (gemeente Enschede) aan het woord over hun samenwerking. “Je hebt korte lijntjes nodig om aan hetzelfde doel te kunnen werken.”
Lees verder

Save the date: Natuurtop 2019 met workshop Amsterdam Wetlands

Provincie Groningen
Hoe gaat het met de natuur in Nederland? En welke invloed heeft de landbouw hierop? Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit? En klimaatbestendig natuurbeheer, hoe ziet dat eruit? Hoe kan natuur letterlijk energie geven? En figuurlijk? Die vragen staan centraal bij de Natuurtop 2019. Tijdens het evenement verzorgt kansrijk IBP-gebied Amsterdam Wetlands een workshop.

Lees verder

Verslag werkplaats Dynamisch programmeren nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Dynamisch programmeren op de zuidoostelijke zandgronden is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Evalueren en leren in IBP VP

Wat kunnen en willen we leren van de IBP-aanpak naar een vitaal platteland? Het onderzoeksspoor lerend evalueren is ingericht om kennis en ervaring op te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft daar invulling aan, samen met het Athena-instituut van de Vrije Universiteit. Projectleider Hiddo Huitzing (PBL) licht toe: ‘Een lerende evaluatie voer je uit met alle partijen die betrokken zijn bij het beleid. Niet achteraf, maar al tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.’ Bovenstaande video van het PBL laat zien wat deze relatief nieuwe onderzoeksmethode inhoudt; in de hand-out van het PBL (pdf) kun je meer lezen over  lerend evalueren binnen het IBP Vitaal Platteland.

Reflectiesessie Vitaal Platteland: een waardevolle reality check

Een frisse én specialistische blik op hun gebiedsplan, met complimenten en opbouwende kritiek: daarvoor kwamen deelnemers uit kansrijke gebieden naar de reflectiesessie Vitaal Platteland. Experts uit uiteenlopende disciplines hadden die plannen uitgebreid bestudeerd en deelden hun bevindingen op 28 mei in een volle Villa Jongerius.
Lees verder

Werkplaats Dynamisch programmeren: pionieren op de zuidoostelijke zandgronden

  ‘De Peelgemeenten zijn ooit ontstaan door te pionieren, arme zandgronden te ontwikkelen. Nu gaan we opnieuw pionieren om het gebied naar een hoger plan te tillen en goed achter te laten.’ De aftrap van Ben Brands, wethouder in Peelgemeente Landerd, zet de toon voor de Werkplaats Dynamisch Programmeren in zijn regio: de zuidoostelijke zandgronden.
Lees verder

Kick-off werkplaats Vitaal Platteland: een terugblik

“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen overheden in het landelijk gebied?” Die vraag staat centraal in de Werkplaats Vitaal Platteland: een Community of Practice met betrokkenen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Op 5 februari klonk in Hengelo (Gelderland) het startschot.
Lees verder
Meer berichten

Gebieden in beeld

Aan de slag

Agenda

Festival voor Dorpen 2020 in uw gemeente? Stuur een voorstel in!

In juni 2020 staan Nederlandse dorpen een hele dag in de volle bestuurlijke aandacht. In tijdens het Festival voor Dorpen gaan politici, bestuurders en ambtenaren samen aan de slag met plattelandsvraagstukken. Wilt u dat dit festival in uw gemeente plaatsvindt? Schrijf u dan in met een goed voorstel! Dit kan tot 19 december. 

Blijf op de hoogte!

In onze nieuwsbrief verzamelen we periodiek de belangrijkste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan in met het onderstaande formulier.