De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen. De unieke hashtag #werkplaatsvitaalplatteland is hierbij het verbindende en herkenbare element.

Hiddo Huitzing (PBL): ‘Met lerend evalueren houden we gebieden een spiegel voor’

Lerend evalueren is een belangrijk onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Hiddo Huitzing begeleidt dit traject, samen met zijn collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) én van het VU Athena Instituut. Hij legt uit wat lerend evalueren ís, wat het bijdraagt aan het programma én wat de huidige stand van zaken is.
Lees verder

Werkplaats 'Werken als één overheid': schrijf je nu in!

Voormalig Suikerlab, Van Konijnenburgweg 24, Bergen op Zoom
Op 1 oktober bent je van harte welkom bij de derde Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland! We zijn ditmaal te gast in de Zuidwestelijke Delta.

Lees verder

Save the date: IBP-boost: 'Haal energie uit samenwerken'

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Om te kijken waar we nu staan met het IBP, bent u van harte welkom bij de IBP-boost: Haal energie uit samenwerken.

Lees verder

Save the date: werkplaatsbijeenkomst Aldeboarn-De Deelen op 28 november

Aldeboarn
Op 28 november vindt de vierde werkplaatsbijeenkomst plaats. Tijd, locatie en onderwerp volgen nog, maar zet ‘m vast in je agenda!

Lees verder

Bestuurlijke bijeenkomst IBP Vitaal Platteland: schrijf u nu in!

Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld
Wat leren we van de interbestuurlijke aanpak voor een vitaal platteland? Die vraag staat centraal bij de bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland, op 11 september in Zegveld. U kunt zich nu inschrijven voor de bijeenkomst.

Lees verder

Maaike Wijngaard en Rolf Oldejans: 'Het IBP is een mooie kans om meters te maken'

Een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dat is het doel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland, een regionale samenwerking van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Maaike Wijngaard (senior beleidsmedewerker Afdeling Gebieden) en Rolf Oldejans (gemeente Enschede) aan het woord over hun samenwerking. “Je hebt korte lijntjes nodig om aan hetzelfde doel te kunnen werken.”
Lees verder

Save the date: Natuurtop 2019 met workshop Amsterdam Wetlands

Provincie Groningen
Hoe gaat het met de natuur in Nederland? En welke invloed heeft de landbouw hierop? Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit? En klimaatbestendig natuurbeheer, hoe ziet dat eruit? Hoe kan natuur letterlijk energie geven? En figuurlijk? Die vragen staan centraal bij de Natuurtop 2019. Tijdens het evenement verzorgt kansrijk IBP-gebied Amsterdam Wetlands een workshop.

Lees verder

Verslag werkplaats Dynamisch programmeren nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Dynamisch programmeren op de zuidoostelijke zandgronden is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Evalueren en leren in IBP VP

Wat kunnen en willen we leren van de IBP-aanpak naar een vitaal platteland? Het onderzoeksspoor lerend evalueren is ingericht om kennis en ervaring op te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft daar invulling aan, samen met het Athena-instituut van de Vrije Universiteit. Projectleider Hiddo Huitzing (PBL) licht toe: ‘Een lerende evaluatie voer je uit met alle partijen die betrokken zijn bij het beleid. Niet achteraf, maar al tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.’ Bovenstaande video van het PBL laat zien wat deze relatief nieuwe onderzoeksmethode inhoudt; in de hand-out van het PBL (pdf) kun je meer lezen over  lerend evalueren binnen het IBP Vitaal Platteland.

Reflectiesessie Vitaal Platteland: een waardevolle reality check

Een frisse én specialistische blik op hun gebiedsplan, met complimenten en opbouwende kritiek: daarvoor kwamen deelnemers uit kansrijke gebieden naar de reflectiesessie Vitaal Platteland. Experts uit uiteenlopende disciplines hadden die plannen uitgebreid bestudeerd en deelden hun bevindingen op 28 mei in een volle Villa Jongerius.
Lees verder

Werkplaats Dynamisch programmeren: pionieren op de zuidoostelijke zandgronden

  ‘De Peelgemeenten zijn ooit ontstaan door te pionieren, arme zandgronden te ontwikkelen. Nu gaan we opnieuw pionieren om het gebied naar een hoger plan te tillen en goed achter te laten.’ De aftrap van Ben Brands, wethouder in Peelgemeente Landerd, zet de toon voor de Werkplaats Dynamisch Programmeren in zijn regio: de zuidoostelijke zandgronden.
Lees verder

Kick-off werkplaats Vitaal Platteland: een terugblik

“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen overheden in het landelijk gebied?” Die vraag staat centraal in de Werkplaats Vitaal Platteland: een Community of Practice met betrokkenen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Op 5 februari klonk in Hengelo (Gelderland) het startschot.
Lees verder

Oproep: Doe mee met het VP!

Bijdragen aan een Vitaal Platteland? Dat kan! We zijn altijd op zoek naar mensen die de rest van Nederland op de hoogte houden van de gebeurtenissen in hun gebied. Negen enthousiaste regioreporters hebben zich al opgegeven, maar meer handen zijn altijd welkom!
Lees verder

Zó begin je besluitvorming: drie tips

Voor Vitaal Platteland moeten gemeenten, provincies, waterschappen én het rijk samen aan de slag. Soms is het de eerste keer dat ze allemaal tegelijk aan tafel zitten. Hoe organiseren je dat? De kick-offbijeenkomst leverde deze drie tips op.
Lees verder

IBP Vitaal Platteland: Wat gaan we doen?

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, regiospecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen met het  Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In vijftien kansrijke gebieden gaan we samen aan de slag.
Lees verder

Werkplaatsbijeenkomst Vormgeven gebiedsproces met maatschappelijke partners

Friese Veenweidegebied

Lees verder

Animatie: Een Interbestuurlijk Programma, wat is dat eigenlijk?

Benieuwd wat een Interbestuurlijk Programma is, waarvoor het dient, en wat het oplevert? Deze animatie laat het zien in anderhalve minuut!
Meer berichten

Gebieden in beeld

Aan de slag

Agenda

Voormalig Suikerlab, Van Konijnenburgweg 24, Bergen op Zoom

Werkplaats 'Werken als één overheid': schrijf je nu in!

Hoe balanceren we tussen eigen organisatie en werken als één overheid? Hoe stem je besluitvorming in verschillende overheidslagen op elkaar af? Hoe ga je om met verschillen in ambitie, snelheid en belangen? Iedere organisatie heeft een eigen manier van werken en bijvoorbeeld indelen van de beleidsterreinen en projecten. Hoe ga je daarmee om? Hoe zien we de rolverdeling en verantwoordelijkheid van de verschillende overheden in een gebied? Welke impact hebben politieke en bestuurlijke verhoudingen onderling? Op al deze vragen zoeken we een antwoord tijdens de werkplaatsbijeenkomst op 1 oktober in de zuidwestelijke delta. Aanmelden kan nu!
Provincie Groningen

Save the date: Natuurtop 2019 met workshop Amsterdam Wetlands

Hoe gaat het met de natuur in Nederland? En welke invloed heeft de landbouw hierop? Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit? En klimaatbestendig natuurbeheer, hoe ziet dat eruit? Hoe kan natuur letterlijk energie geven? En figuurlijk? Die vragen staan centraal bij de Natuurtop 2019. Tijdens het evenement verzorgt kansrijk IBP-gebied Amsterdam Wetlands een workshop. Meer weten of direct inschrijven? Kijk op de website van de Natuurtop: natuurtop.nl.
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Save the date: IBP-boost: 'Haal energie uit samenwerken'

Op donderdag 7 november 2019 bent u van harte welkom bij de IBP-boost: Haal energie uit samenwerken. Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Hoe werkt dat in de praktijk en tegen welke uitdagingen lopen we aan? Hoe staat het nu met het IBP, wat merken we ervan, wat is de opbrengst tot nu toe? Een plenaire aftrap, boeiende sprekers en meerdere ‘break out’-sessies in combinatie met uw ervaring staan garant voor een inspirerende middag. Samen bereiken we meer.
Aldeboarn

Save the date: werkplaatsbijeenkomst Aldeboarn-De Deelen op 28 november

Op 28 november vindt de vierde werkplaatsbijeenkomst plaats. Tijd, locatie en onderwerp volgen nog, maar zet ‘m vast in je agenda!

Blijf op de hoogte!

In onze nieuwsbrief verzamelen we periodiek de belangrijkste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan in met het onderstaande formulier.