De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen. De unieke hashtag #werkplaatsvitaalplatteland is hierbij het verbindende en herkenbare element.

Werken als één overheid in de Zuidwestelijke Delta

‘Werken als één overheid’ is één van de kernen van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland; tegelijkertijd is het voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. De derde Werkplaatsbijeenkomst focuste daarom op dit onderwerp, de huidige stand van zaken én kansen in de toekomst. De locatie dit keer: de Zuidwestelijke Delta, het enige IBP VP-gebied waar drie provincies samenwerken met elkaar, met andere overheden en met partijen in de samenleving.

Lees verder

"Allemaal naar het trappenhuis": bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland in acht quotes

“We moeten elkaar nóg meer opzoeken!” Dat was misschien wel de belangrijkste conclusie van de bestuurlijke bijeenkomst Vitaal Platteland in het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Zo’n 80 hoogheemraden, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en anderen bekeken het IBP vanuit een bestuurlijk perspectief. Hieronder de belangrijkste (samengevatte) uitspraken van sprekers en andere aanwezigen.
Lees verder

Werkplaats 'Samenwerken met maatschappelijke partners'

Kaasboerderij de Deelen C.V., Warrewei, Tijnje
We nodigen je van harte uit voor de 4e Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland op 28 november. We zijn te gast in de Friese Veenweiden, in het gebied Aldeboarn / De Deelen. Een plek waar een bijzondere samenwerking is ontstaan: een boeren- en burgercollectief nam hier het initiatief om te komen tot oplossingen voor het veenweidevraagstuk. Vanuit verschillende perspectieven en schaalniveaus zoomen we in op deze samenwerking: van de wetenschappelijke blik, naar samenwerken op programma- en gebiedsniveau tot de (boeren)praktijk. Inschrijven kan onderaan deze pagina!

Lees verder

Leestip: Verslag werkconferentie 'De som der delen'

  Op 11 september organiseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een werkconferentie naar aanleiding van de verkenning ‘De som der delen’, over de aanpak van samenvallende opgaven in de regio. Tijdens de laatste Vitaal Platteland-werkplaatsbijeenkomst gaf Rli-adviseur Tim Zwanikken een uitgebreide presentatie van dit rapport. Ook de conferentie leverde veel inzichten op die ook voor het IBP Vitaal Platteland interessant zijn: lees het hele verslag op de website van het Rli (pdf).
Lees verder

Praktijkfestival 'De Omgevingswet in zicht'

De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein, Amersfoort
Op maandagmiddag 18 november 2019 in Amersfoort vindt het Praktijkfestival plaats met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst. Het thema van de dag is: ‘De Omgevingswet in zicht; waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren’.

Lees verder

Nationaal congres bodemdaling

Fort Voordorp – Evenementenlocatie Utrecht, Voordorpsedijk, Groenekan
Op 21 november organiseert het Platform Slappe Bodem een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Het Platform presenteert onder meer haar nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar.

Lees verder

Hiddo Huitzing (PBL): ‘Met lerend evalueren houden we gebieden een spiegel voor’

Lerend evalueren is een belangrijk onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Hiddo Huitzing begeleidt dit traject, samen met zijn collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) én van het VU Athena Instituut. Hij legt uit wat lerend evalueren ís, wat het bijdraagt aan het programma én wat de huidige stand van zaken is.
Lees verder

Werkplaats 'Werken als één overheid': schrijf je nu in!

Voormalig Suikerlab, Van Konijnenburgweg 24, Bergen op Zoom
Op 1 oktober staat de 3e Werkplaats over ‘Werken als één overheid’ op het programma. En zorg dat je er bij bent, want er ligt een zeer interessant en boeiend programma klaar. We gaan immers een nieuwe fase in. De plannen zijn klaar, verrijkt door collega’s en experts. Nu gaat het ‘echte’ werk beginnen.

Lees verder

Save the date: IBP-boost: 'Haal energie uit samenwerken'

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Om te kijken waar we nu staan met het IBP, bent u van harte welkom bij de IBP-boost: Haal energie uit samenwerken.

Lees verder

Maaike Wijngaard en Rolf Oldejans: 'Het IBP is een mooie kans om meters te maken'

Een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dat is het doel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland, een regionale samenwerking van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Maaike Wijngaard (senior beleidsmedewerker Afdeling Gebieden) en Rolf Oldejans (gemeente Enschede) aan het woord over hun samenwerking. “Je hebt korte lijntjes nodig om aan hetzelfde doel te kunnen werken.”
Lees verder

Save the date: Natuurtop 2019 met workshop Amsterdam Wetlands

Provincie Groningen
Hoe gaat het met de natuur in Nederland? En welke invloed heeft de landbouw hierop? Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit? En klimaatbestendig natuurbeheer, hoe ziet dat eruit? Hoe kan natuur letterlijk energie geven? En figuurlijk? Die vragen staan centraal bij de Natuurtop 2019. Tijdens het evenement verzorgt kansrijk IBP-gebied Amsterdam Wetlands een workshop.

Lees verder

Verslag werkplaats Dynamisch programmeren nu online

  Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Dynamisch programmeren op de zuidoostelijke zandgronden is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.
Lees verder

Evalueren en leren in IBP VP

Wat kunnen en willen we leren van de IBP-aanpak naar een vitaal platteland? Het onderzoeksspoor lerend evalueren is ingericht om kennis en ervaring op te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft daar invulling aan, samen met het Athena-instituut van de Vrije Universiteit. Projectleider Hiddo Huitzing (PBL) licht toe: ‘Een lerende evaluatie voer je uit met alle partijen die betrokken zijn bij het beleid. Niet achteraf, maar al tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van beleid.’ Bovenstaande video van het PBL laat zien wat deze relatief nieuwe onderzoeksmethode inhoudt; in de hand-out van het PBL (pdf) kun je meer lezen over  lerend evalueren binnen het IBP Vitaal Platteland.

Reflectiesessie Vitaal Platteland: een waardevolle reality check

Een frisse én specialistische blik op hun gebiedsplan, met complimenten en opbouwende kritiek: daarvoor kwamen deelnemers uit kansrijke gebieden naar de reflectiesessie Vitaal Platteland. Experts uit uiteenlopende disciplines hadden die plannen uitgebreid bestudeerd en deelden hun bevindingen op 28 mei in een volle Villa Jongerius.
Lees verder

Werkplaats Dynamisch programmeren: pionieren op de zuidoostelijke zandgronden

  ‘De Peelgemeenten zijn ooit ontstaan door te pionieren, arme zandgronden te ontwikkelen. Nu gaan we opnieuw pionieren om het gebied naar een hoger plan te tillen en goed achter te laten.’ De aftrap van Ben Brands, wethouder in Peelgemeente Landerd, zet de toon voor de Werkplaats Dynamisch Programmeren in zijn regio: de zuidoostelijke zandgronden.
Lees verder

Kick-off werkplaats Vitaal Platteland: een terugblik

“Hoe kunnen we beter en effectiever samenwerken tussen overheden in het landelijk gebied?” Die vraag staat centraal in de Werkplaats Vitaal Platteland: een Community of Practice met betrokkenen van gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Op 5 februari klonk in Hengelo (Gelderland) het startschot.
Lees verder

Oproep: Doe mee met het VP!

Bijdragen aan een Vitaal Platteland? Dat kan! We zijn altijd op zoek naar mensen die de rest van Nederland op de hoogte houden van de gebeurtenissen in hun gebied. Negen enthousiaste regioreporters hebben zich al opgegeven, maar meer handen zijn altijd welkom!
Lees verder

Zó begin je besluitvorming: drie tips

Voor Vitaal Platteland moeten gemeenten, provincies, waterschappen én het rijk samen aan de slag. Soms is het de eerste keer dat ze allemaal tegelijk aan tafel zitten. Hoe organiseren je dat? De kick-offbijeenkomst leverde deze drie tips op.
Lees verder

IBP Vitaal Platteland: Wat gaan we doen?

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, regiospecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen met het  Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In vijftien kansrijke gebieden gaan we samen aan de slag.
Lees verder

Werkplaatsbijeenkomst Vormgeven gebiedsproces met maatschappelijke partners

Friese Veenweidegebied

Lees verder

Meer berichten

Gebieden in beeld

Aan de slag

Agenda

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Save the date: IBP-boost: 'Haal energie uit samenwerken'

Op donderdag 7 november 2019 bent u van harte welkom bij de IBP-boost: Haal energie uit samenwerken. Sinds anderhalf jaar werken we als overheden samen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Met elkaar werken we schouder aan schouder aan 10 maatschappelijke opgaven om meer te bereiken voor de inwoners. Hoe werkt dat in de praktijk en tegen welke uitdagingen lopen we aan? Hoe staat het nu met het IBP, wat merken we ervan, wat is de opbrengst tot nu toe? Een plenaire aftrap, boeiende sprekers en meerdere ‘break out’-sessies in combinatie met uw ervaring staan garant voor een inspirerende middag. Samen bereiken we meer.
De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein, Amersfoort

Praktijkfestival 'De Omgevingswet in zicht'

Op maandagmiddag 18 november 2019 in Amersfoort vindt het Praktijkfestival plaats met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst. Het thema van de dag is: ‘De Omgevingswet in zicht; waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren’.
Fort Voordorp – Evenementenlocatie Utrecht, Voordorpsedijk, Groenekan

Nationaal congres bodemdaling

Op 21 november organiseert het Platform Slappe Bodem een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Het Platform presenteert onder meer haar nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling houdt presentaties over zaken zoals natte teelten, onderwaterdrainage, innovatieve ophoogtechnieken, governance en geodata. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt kunnen deelnemers interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.
Kaasboerderij de Deelen C.V., Warrewei, Tijnje

Werkplaats 'Samenwerken met maatschappelijke partners'

Op 28 november vindt de vierde werkplaatsbijeenkomst plaats. Tijd, locatie en onderwerp volgen nog, maar zet ‘m vast in je agenda!

Blijf op de hoogte!

In onze nieuwsbrief verzamelen we periodiek de belangrijkste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan in met het onderstaande formulier.