De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen.

IBO-rapport – 27 aanbevelingen voor een betere governance

Er is rondom meerdere grote maatschappelijke opgaven nog werk aan de winkel om tot een betere governance te komen, zowel wat betreft de ruimtelijke keuzes als de instrumenten en middelen. Zo luidt de globale hoofdconclusie van het IBO-rapport ‘Van woorden naar daden: over de governance van de ruimtelijke ordening’. In hoeverre leidt het huidige bestuur […]

Lees verder

Zandgronden bieden nieuw kabinet een zandplatform aan

De zandgrondgebieden willen meer samenwerken en kennisdelen. Daarvoor willen ze een platform creëren. Met zo’n platform willen ze aandacht vragen bij het nieuwe kabinet voor de bijzondere situatie van de zandgronden en de kracht van samenwerking om de grote vraagstukken aan te pakken. Het kan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden zijn. Door het […]

Lees verder

Binnenkort start Deelexpeditie Gebiedsprocessen veenweiden!

Binnenkort start de Deelexpeditie gebiedsprocessen veenweiden, onder de vlag van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). Het doel van deze deelexpeditie is om gedurende twee jaar te werken aan het creëren van een groep van verbonden procesbegeleiders die elkaar langdurig helpt bij het oplossen van knelpunten, durft te spiegelen en elkaar inspireert om resultaten te boeken binnen […]

Lees verder

Café 15 november: hoe na 2021 verder met interbestuurlijk werken?

‘Zorg dat je als regio smart blijft sturen, zonder te ontzielen.’ Zo luidde één van de veelzeggende adviezen tijdens het online Werkcafé Vitaal Platteland, op 15 november. Centraal stond de slotnotitie van de werkgroep Borging. Die wordt 9 december op ludieke wijze aangeboden aan de opdrachtgevers van de borgingsfase van het IBP VP. Het huidige […]

Lees verder

Hoe ontwikkelen we ‘brede welvaart’? Praat 21 december online mee

Wat betekent het om brede welvaart te bevorderen in het regionaal ontwikkelingsbeleid en het mobiliteitsbeleid? PBL-onderzoekers Anet Weterings en Daniëlle Snellen delen hierover hun ideeën tijdens een webinar op 21 december. Welvaart als richtinggevend concept Steeds vaker wordt brede welvaart beschouwd als een richtinggevend concept bij het nadenken over de toekomst van Nederland. Wil het concept zijn waarde […]

Lees verder

‘Zorg voor een goed, gezamenlijk verhaal met inhoud!’

‘Hoe bereiden we ons als gebieden voor op de komende landelijke opgaven en ontwikkelingen?’ Zo luidde de hamvraag tijdens de online Werkplaats Vitaal Platteland, op 14 oktober. Daarbij ging speciale aandacht uit naar de samenwerking in het gastgebied van deze keer: het Groninger Westerkwartier. De belangrijkste conclusies: de basis van interbestuurlijk werken ligt er, nu […]

Lees verder

“Met de veenweideviewer de transformatie in”

In het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) voor het Hollands-Utrechtse veenweidegebied heeft het Kadaster samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een ‘veenweideviewer’ ontwikkeld. Deze viewer geeft inzicht in de toekomstbestendigheid van de agrarische veenweidegebieden, en in de kansrijkheid voor een transitie richting een duurzamere landbouw. De viewer biedt ondersteuning bij de […]

Lees verder

Stimulerende reacties op slotadvies Vitaal Platteland

Samen blijven optrekken, mogelijk maken in de praktijk en blijven leren, inspireren en experimenteren. Dat zijn in het kort de drie hoofdlessen van het slotadvies dat de Werkgroep Borging Vitaal Platteland 9 december 2021 presenteerde. Aan de vooravond van het verschijnen van het regeerakkoord, kijkt het advies alvast vooruit op de aanpak die nodig is […]

Lees verder

Verslag Café Vitaal Platteland 21 maart: ‘denk vooral mee over het NPLG!’

Wat is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)? In hoeverre krijgen waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties de ruimte om zaken in te brengen? Dat dit soort vragen zeer leeft, bleek uit de hoge opkomst voor het online Café Vitaal Platteland op 21 maart 2022. Bijna 200 deelnemers uit alle hoeken van ons land logden […]

Lees verder
Meer berichten

Gebieden in beeld

Agenda

Blijf op de hoogte!

In onze nieuwsbrief verzamelen we periodiek de belangrijkste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan in met het onderstaande formulier.