De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen. De unieke hashtag #werkplaatsvitaalplatteland is hierbij het verbindende en herkenbare element.

Aanpak met expertsessies leidt Laag Holland naar Erfgoed Deal

Webinar ‘Wat kun je als IBP VP-gebied met de Erfgoed Deal?’

Welke mogelijkheden biedt de Erfgoed Deal? Deze vraag stond centraal tijdens het IBP VP Erfgoed Deal webinar, op 14 mei 2020. Circa 50 deelnemers luisterden aandachtig naar uitleg over de deal, en hoorden hoe IBP VP-gebied Laag Holland als eerste deze ‘erfgoedsteun’ in de wacht sleepte.

Lees verder

Online werksessie rond verduurzaming landbouw

Weten wat er in andere IBP Vitaal Platteland gebieden gebeurt en daarvan leren? Neem dan de komende weken deel aan onze online werksessies. Op 4 juni a.s. gaan de IBP VP-gebieden rond verduurzaming landbouw, gericht op bodem en water met elkaar in gesprek. Dit zijn de gebieden Drents Plateau, Westerkwartier Groningen, Zuidwestelijke Delta en Heuvelland. Overigens zijn geïnteresseerden uit overige gebieden ook welkom om mee te chatten en discussiëren.

Lees verder

28 mei: webinar agrarische en natuurlijke omgeving

Stichting Springtij roept boeren, natuurbeheerders, maar ook recreanten op om zich aan te melden voor het webinar Agrarische en natuurlijke omgeving, op 28 mei 2020. Tijd van 10.00 tot 11.30 uur.
Lees verder

PBL tip: Zorg voor het landschap

Het PBL-signalenrapport “Zorg voor landschap” pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.
Lees verder

'IBP VP goed voor scherpte, bevestiging en netwerk’

Met poldermentaliteit bouwen aan nieuwe natuur
“IBP Vitaal Platteland geeft ons schwung om door te pakken”, zegt Mark Waaijenberg, provinciaal projectleider Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). Zijn positieve woorden kregen bijval van de overige deelnemers aan een online bijpraatsessie over IBP VP-gebied Nieuw Land, op 13 mei 2020.
Lees verder

Online werkplaats op 18 juni met gastheer Twente

Op 18 juni bent u van harte welkom bij de volgende IBP VP-werkplaats. Dat doen we online, interactief en vernieuwend met Twente als gastheergebied.

Lees verder

Het hoge woord is aan… Antoinet van Helvoirt – Looman

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan..’, deze keer een reflectie van Antoinet van Helvoirt – Looman. Zij is trekker van het IBP VP-proces in de Achterhoek, en namens Water Natuurlijk bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

Lees verder

Blog: Er is zoveel meer dan stikstof

‘Ik zie dat stikstof slechts een verschijningsvorm is van een veel omvattender probleem. Eigenlijk zei Johan Remkes het heel mooi: we moeten ons realiseren dat niet alles kan!’ en ‘de provincie vervult een sleutelrol’. Lees de pakkende blog van Alex Datema, boer en voorzitter van agrarisch collectief BoerenNatuur in het Groningse Westerkwartier.
Lees verder

‘Bespreekbaar maken wat onbespreekbaar lijkt’ – online werksessie toont behoefte aan verdieping

‘Het IBP-proces verloopt goed. Lastig zijn onder andere de verschillen in rolverdeling en sturing’, zo vatte Hero Klinker de problematiek in Noordwest-Overijssel samen. Hij was een van de sprekers tijdens de online IBP VP-werksessie voor veenweidegebieden, op 6 mei 2020.
Lees verder

1e online werksessie toont veel raakvlakken – 'Integraal kunnen we meters maken, bijvoorbeeld rondom knellende regels’

‘Echte experimenteerruimte vinden in de praktijk is en blijft lastig’. Zo luidde één van de geleerde lessen die Gerdien Kleijer (gemeente Ede) presenteerde tijdens de 1e online werksessie van het IBP Vitaal Platteland, op 16 april 2020.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Maikel van der Neut

In de rubriek ‘Het hoge woord is aan.. ‘ vragen we bestuurders om te reflecteren op hun rol in de interbestuurlijke aanpak van regionale opgaven. Deze keer is het woord aan Maikel van der Neut, wethouder van de gemeente Berkelland.
Lees verder

Inspiratie vanuit het PBL: Zorg voor verdienvermogen

Verleid eerst dié helft van de boeren die zelf al extra maatregelen neemt om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zorg voor verdienvermogen en betaal boeren voor de ecosysteemdiensten die ze de samenleving leveren. Bijvoorbeeld door een groter deel van de Europese GLB-subsidies ‘groen’ in te zetten.
Lees verder

Mail je foto en win een verrassingspakket

Oproep: breng je eigen ‘vitale platteland’ in beeld!
Lees verder

Blog: Anders dan anders

Anders moeten werken dan anders. Dat geldt voor de aanpak van de crisis in veenweidegebieden, maar ook voor de veel sneller verlopende Coronacrisis. LNV-verbinder Jitske van Laar blogt over de vraag hoe beide processen op elkaar ingrijpen en wat zij gemeen hebben.
Lees verder

'Nederland heeft één overheid nodig' – Rapport IBP studiegroep Interbestuurlijke en Financiële verhoudingen

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen doet in het rapport ‘Nederland heeft een overheid nodig’ aanbevelingen om het werken als één overheid naar een hoger plan te tillen.
Lees verder

Als landbouwer bereik je in je eentje helemaal niks

Samenwerken in de coronacrisis: inZoomsessie Zuidwestelijke Delta
“Ik zit in een hele steile leercurve.” Net als de overige deelnemers aan de 1e online inzoomsessie voor IBP Vitaal Platteland, is Peter van Veelen (adviseur Buro Waterfront) positief over de samenwerking. Peter adviseert de gemeente in het samenwerkingsproces voor de Delta-broedplaats Zoetwater van Schouwen-Duiveland. Een project dat deel uitmaakt van het gebiedsplan van IBP VP-gebied de Zuidwestelijke Delta.
Lees verder

Het hoge woord is aan … Ellen van Selm

  Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland (onderdeel van het Friese Beetsterzwaag en voorzitter van samenwerkingsverband P10), had graag op het podium gestaan tijdens de afgelaste werkplaatsbijeenkomst van 19 maart. Als alternatief vonden we Ellen bereid om het spits af te bijten van deze nieuwe rubriek: daarin krijgen bestuurders het woord en spreken zij zich uit over een aantal stellingen rond interbestuurlijk samenwerken.
Lees verder

In het veld

IBP VP programmaondersteuner Tamara Franken was de afgelopen weken in het veld te vinden en blogt over haar ervaringen. Hoe was het om in een tijd waarin corona zich langzaam maar zeker aandiende, gebiedsvideo’s te schieten? 
Lees verder

PBL tip: 'Zorg voor concreet, geografisch omlijnd, ruimtelijk gebiedsplan'

Aan welke sturingsvarianten kun je denken, als je gebiedsspecifiek beleid verder wilt versterken? Het antwoord is te vinden in het artikel De governance van de Kaderrichtlijn Water (KRW): regionale verschillen en sturingsopties (gepubliceerd in 2019).
Lees verder

Uit het veld – Wintervoorploegen en gras scheuren

Leidt het scheuren van gras in de winter tot ander middelengebruik in de aardappelteelt, als er niet wordt voorbehandeld met glyfosaat?
Lees verder

Ervaringen met werken als één overheid: zijn wij één team?

Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen, waarbij het werken als één overheid centraal stond? Deze vraag stond vrijdag 7 februari 2020 centraal, tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Bestuurskunde, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Olga van Kalles, programmamanager IBP Vitaal Platteland, doet verslag.
Lees verder

Leestip: Experimenteel besturen – hoe schep je goede voorwaarden?

“Hoe schep je goede voorwaarden om te experimenteren, loop je als overheid niet in de weg en leer je er echt iets van? Een doordachte sturingsfilosofie helpt daarbij, stelt UFS (Universiteit Utrecht) onderzoeker Suzanne Potjer in haar boek Experimenteel bestuur”.
Lees verder

2020 is 'het jaar om meters te maken'

Regio’s daadwerkelijk ondersteunen bij het verder brengen van hun integrale gebiedsplannen. Dat is het doel van het programmateam van IBP Vitaal platteland. Veel regio’s maken in 2020 de slag van papier naar praktijk; het is zaak ‘meters te maken’. Om dit te ondersteunen organiseert de werkgroep ‘Leren door doen’ ook dit jaar weer een serie Werkplaatsbijeenkomsten. Voor en door professionals uit de regio. De eerste vindt plaats op donderdag 19 maart aanstaande. Deze is ook gericht op bestuurders en managers die een rol hebben in de gebiedsopgaven.
Lees verder
Meer berichten

Gebieden in beeld

Agenda

Online werksessie rond verduurzaming landbouw

Weten wat er in andere IBP Vitaal Platteland gebieden gebeurt en daarvan leren? Neem dan de komende weken deel aan onze online werksessies. Op 4 juni a.s. gaan de IBP VP-gebieden rond verduurzaming landbouw, gericht op bodem en water met elkaar in gesprek. Dit zijn de gebieden Drents Plateau, Westerkwartier Groningen, Zuidwestelijke Delta en Heuvelland. Overigens zijn geïnteresseerden uit overige gebieden ook welkom om mee te chatten en discussiëren.

Online werkplaats op 18 juni met gastheer Twente

Op 18 juni bent u van harte welkom bij de volgende IBP VP-werkplaats. Dat doen we online, interactief en vernieuwend met Twente als gastheergebied.
Villa Jongerius, Kanaalweg, Utrecht

Werkplaats IBP Vitaal Platteland, voor alle doelgroepen

Werkplaats IBP Vitaal Platteland, Laag Holland

Blijf op de hoogte!

In onze nieuwsbrief verzamelen we periodiek de belangrijkste ontwikkelingen. Wil je ook op de hoogte blijven? Schrijf je dan in met het onderstaande formulier.