Zuidoostelijke zandgronden

Zuidoostelijke zandgronden

Zuidoostelijke zandgronden

De zuidoostelijke zandgronden kenmerken zich door droge zandgronden met bijzondere natuurgebieden zoals hoogveen, maar ook door intensieve landbouw. Het is een gebied met veel potentie, gunstig gepositioneerd voor de handel en de bevolking heeft een typische pioniersgeest.

De opgave

In de zuidoostelijke landgronden spelen de volgende opgaven:

 • De transitie
  van de landbouw
 • De
  biodiversiteit staat onder druk
 • De kwaliteit
  van bodem en water zijn matig tot slecht door het intensieve gebruik
 • Er is
  maatschappelijke onrust door geuroverlast en onzekerheid over
  gezondheidseffecten
 • De landschappelijke
  kwaliteit van het buitengebied neemt af, onder meer door stallen die leeg komen
  te staan

De partners in de zuidoostelijke zandgronden

 • Provincie
  Limburg
 • Provincie
  Noord-Brabant
 • Waterschap
  Limburg
 • Waterschap Aa
  & Maas
 • Gemeente Peel
  & Maas (vertegenwoordigt de Noord-Limburgse gemeentes)
 • Omgevingsdienst
  Zuidoost-Brabant (vertegenwoordigt de Zuidoost-Brabantse gemeentes)
 • Regionale
  samenwerking Noordoost-Brabant (vertegenwoordigt Noordoost-Brabantse gemeentes)

De ambitie

We willen inzetten op de
volgende thema’s:

 • Omgevingskwaliteit:
  schone lucht, een gezonde en veilige omgeving, biodiversiteit en ruimtelijke
  inpassing van concrete opgaven zoals energietransitie
 • Kringlooplandbouw
  met specifieke aandacht voor mest en mestbewerking

We willen deze thema’s
een stap verder brengen door:

 • Interbestuurlijke
  samenwerking te versterken
 • In te zetten
  op proeftuinen

Zandgronden bieden nieuw kabinet een zandplatform aan

De zandgrondgebieden willen meer samenwerken en kennisdelen. Daarvoor willen ze een platform creëren. Met zo’n platform willen ze aandacht vragen bij het nieuwe kabinet voor de bijzondere situatie van de zandgronden en de kracht van samenwerking om de grote vraagstukken aan te pakken. Het kan ook een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden zijn.

Lees verder

De IBP-opgave van De Peel centraal op Springtij

Gefragmenteerde pioniersgeest koppelen aan gezamenlijk perspectief

Burgemeester Pierre Bos (gemeente Boekel) verzorgde tijdens Springtij 2020 een ‘briefing’ en vertelde over de integrale, interbestuurlijke manier van werken. Pierre schetste een levendig beeld van het gebied, de historie, haar bewoners en de manier waarop er wordt samengewerkt aan nieuwe perspectieven voor de Peel.

Lees verder

1e online werksessie toont veel raakvlakken – 'Integraal kunnen we meters maken, bijvoorbeeld rondom knellende regels’

‘Echte experimenteerruimte vinden in de praktijk is en blijft lastig’. Zo luidde één van de geleerde lessen die Gerdien Kleijer (gemeente Ede) presenteerde tijdens de 1e online werksessie van het IBP Vitaal Platteland, op 16 april 2020.

Lees verder

Verslag werkplaats Dynamisch programmeren nu online

 

Tijdens de werkplaatsbijeenkomst Dynamisch programmeren op de zuidoostelijke zandgronden is er een enorme hoeveelheid kennis en ervaringen gedeeld. Voor wie er niet bij was, óf wie er wel bij was maar nog eens rustig alle inhoudelijke inzichten wil teruglezen, staat nu het uitgebreide verslag in de Vitaal Platteland-community.

Lees verder

Werkplaats Dynamisch programmeren: pionieren op de zuidoostelijke zandgronden

 

‘De Peelgemeenten zijn ooit ontstaan door te pionieren, arme zandgronden te ontwikkelen. Nu gaan we opnieuw pionieren om het gebied naar een hoger plan te tillen en goed achter te laten.’ De aftrap van Ben Brands, wethouder in Peelgemeente Landerd, zet de toon voor de Werkplaats Dynamisch Programmeren in zijn regio: de zuidoostelijke zandgronden.

Lees verder

Meer berichten